Twentse gemeenten willen in 2030 helft elektriciteitsgebruik duurzaam opwekken

Twentse gemeenten willen in 2030 helft elektriciteitsgebruik duurzaam opwekken

Binnen tien jaar kan Twente de helft van het huidige elektriciteitsverbruik in de regio duurzaam opwekken. Om dat te realiseren wil deze regio de komende jaren 1,5 TWh (TeraWattuur) elektriciteit opwekken uit zon en wind. 

De Twentse gemeenten, provincie Overijssel en het Waterschap Vechtstromen doen dat voorstel voor de Regionale Energiestrategie (RES) Twente om bij te dragen aan de landelijke klimaatdoelstellingen. De voorstellen van de gemeenten en de mogelijkheden voor deze regio staan beschreven in het concept-RES Twente.

Om de helft van het huidige elektriciteitsverbruik in 2030 duurzaam op te kunnen wekken, willen de Twentse bestuurders stevig inzetten op zonnepanelen, zonnevelden en het plaatsen van windmolens of windturbines.

Naast het opwekken van duurzame elektriciteit, beschrijft het plan concept de kansen waarmee Twente aardgasvrij kan worden en duurzaam gebouwen en woningen kan verwarmen. Het platteland is een bron van biogas, terwijl in het stedelijk gebied veel industriële restwarmtebronnen aanwezig zijn. Met deze twee bronnen is er potentie om 64% van alle woningen in Twente duurzaam te verwarmen. De potentie van duurzame warmtebronnen heeft ook een gunstig effect op de elektriciteitsbehoefte, volgens Louis Koopman, voorzitter van de stuurgroep RES Twente: ‘Als we de duurzame warmtebronnen optimaal benutten, hoeven we ook minder elektriciteit duurzaam op te wekken’.

Gemeenten hebben voor de concept-RES Twente een eigen voorstel gedaan, waarin staat beschreven op welke wijze hun gemeente kan bijdragen aan de klimaatdoelstellingen. Volgens Louis Koopman, voorzitter van de Stuurgroep RES Twente, is het voorstel dat Twente doet in deze concept-RES het resultaat van een gedegen en lange voorbereiding. ‘Er is brede steun voor dit eerste voorstel, al hebben we door de coronacrisis helaas nog geen optimaal democratisch proces kunnen doorlopen. Voor sommige colleges is het akkoord op dit eerste concept daarom nog onder voorbehoud van een goedkeuring door de gemeenteraad’, geeft Koopman aan.

Wilt u reageren?

Uw email adres wordt niet weergegeven bij uw reactie.

Share This

Share This

Share this post with your friends!