Ruim baan voor de fietser in mobiliteitsvisie Enschede

Ruim baan voor de fietser in mobiliteitsvisie Enschede

Om Enschede economisch aantrekkelijker en leefbaarder te maken, de bereikbaarheid van banen te vergroten en vanuit duurzaamheidsoverwegingen, is het noodzakelijk dat mensen binnen Enschede en de directe omgeving meer gaan fietsen.

Er komt meer ruimte voor de voetganger en fietser, waarbij bestemmingsverkeer de stad goed kan bereiken. Ook wordt doorgaand gemotoriseerd verkeer verplaatst naar de randen van de stad. Dit staat in de mobiliteitsvisie die het college van B&W naar de gemeenteraad heeft gezonden. Naar verwachting neemt op 5 november de raad een besluit.

Wethouder Jurgen van Houdt: “Wij zijn trots om te leven en te werken in de mooiste en meest dynamische stad van Twente. Mobiliteit en bereikbaarheid spelen daarbij een belangrijke rol. Binnen de singels krijgen voetgangers en fietsers ruim baan, stelt het college voor. Door de doorstroming op de singels te waarborgen en prioriteit te geven aan de fiets houden we Enschede duurzaam bereikbaar, maken we Enschede aantrekkelijker en kunnen we de stad doorgeven aan toekomstige generaties.”

Ook interessant:

Wilt u reageren?

Uw email adres wordt niet weergegeven bij uw reactie.

Share This

Share This

Share this post with your friends!