Ook in Hof van Twente meer ruimte voor terrassen

Ook in Hof van Twente meer ruimte voor terrassen

Zoals dat in veel andere steden en dorpen het geval, krijgt de horeca ook in Hof van Twente vanaf 1 juni om 12.00 uur, wanneer de terrassen weer open mogen, tijdelijk meer ruimte om terrassen neer te zetten. 

Het college van burgemeester en wethouders wil horecaondernemers ondersteunen bij het zowel binnen als buiten inrichten van hun zaak. Burgemeester Nauta: “Onze horecaondernemers kennen hun gasten als geen ander. Daarom roepen wij hen op om aan te geven op welke wijze zij de terrassen willen uitbreiden en hoe zij invulling geven aan de RIVM-richtlijnen. We geven ruimte aan dit ondernemerschap en de creativiteit van de ondernemer door zoveel mogelijk mee te werken en waar mogelijk toestemming te geven aan horecaondernemers om het terras te verruimen”.

In alle gevallen moeten de horecaondernemers voldoen aan de landelijke en regionale richtlijnen. Ondanks dat deze nog niet geheel bekend zijn roepen wij horecaondernemers alvast op voorbereidingen te treffen voor de heropening op 1 juni. Zij kunnen zich bij het Ondernemersloket melden met hun plannen voor een ruimer terras. Als het bijvoorbeeld niet mogelijk is om voor de eigen gevel een ruimer terras in te richten en een horecaondernemer het tijdelijke terras voor een ander pand wilt plaatsen, moet dit worden overlegd met de bewoner dan wel huurder/eigenaar. Ook moet bijvoorbeeld voldoende ruimte overblijven voor een veilige doorgang voor voetgangers, rolstoelgebruikers of hulpdiensten.

Precariobelasting

In de Tweede Kamer gaan stemmen op om horeca-ondernemers verder tegemoet te komen. Maar dat moet dan wel gebeuren op kosten van de gemeenten. De fracties willen de precario-belasting uitstellen. De belasting die je betaalt voor het gebruik van de openbare ruimte, in het geval van de horeca de terrassen op pleinen en straten, wordt ook wel de terrasbelasting genoemd.
Afbeelding: De nieuwe situatie: terras volgens de 1.5 meter-richtlijnen.

Wilt u reageren?

Uw email adres wordt niet weergegeven bij uw reactie.

Share This

Share This

Share this post with your friends!