Monique van Haaf: ‘Winkelcentra moeten elkaar aanvullen’

Monique van Haaf: ‘Winkelcentra moeten elkaar aanvullen’

‘We moeten er als provincie voor zorgen dat – met de regiefunctie die we hebben op dit vlak – de winkelcentra in de Overijsselse gemeenten complementair zijn aan elkaar. Elkaar aanvullen. Dat kan door maatwerk te leveren: wat past het beste waar. Elk centrum moet zijn eigen identiteit houden, maar wel iets anders uitstralen dan de naburige stad of het naburige dorp. Zo kunnen we de kernen leefbaar houden.’

Dat zei de Overijsselse gedeputeerde Monique van Haaf (VVD, wonen, ruimte en retail) – zie foto – dit weekend in het radioprogramma ‘Opiniemakers’ van WNL op Radio1. Ze ging in op het gegeven dat de gemeente Hengelo een bedrag van 125.000 euro had verstrekt om winkelpuien op te knappen. ‘Het online winkelen blijft, zoals bekend is, een grote concurrent voor de winkelcentra. Daarom moeten we er, met behulp van de gemeenten, ernaar streven leuke centra te creëren, waar mensen heen gaan om elkaar te ontmoeten. Als je iets via internet bestelt, zit je maar in je eentje achter een beeldscherm.’

De winkelcentra moeten meer bieden dan plekken waar je alleen maar boodschappen kunt doen. Er moet een dynamiek vanuit gaan, meent Van Haaf. ‘Het online shoppen: het hoort er nu eenmaal bij, het is niet meer weg te denken. We hebben de afgelopen vier jaar als provincie 10 miljoen euro vrijgemaakt om het winkelen aantrekkelijk te maken en te houden. Dat gaan we weer doen. De leefbaarheid van de winkelcentra vinden we van groot belang. We moeten zien te voorkomen dat winkeliers uit die centra willen wegtrekken naar grote ‘weidewinkels’, winkelpromenades. Dat zou funest zijn voor die woonkernen.’

Wilt u reageren?

Uw email adres wordt niet weergegeven bij uw reactie.

Share This

Share This

Share this post with your friends!