Mobility as a Service helpt werkgever en werknemer

Mobility as a Service helpt werkgever en werknemer

Het Klimaatakkoord is helder: in 2030 moeten we samen jaarlijks 80.000.000.000 kilo CO2 besparen. Op het gebied van mobiliteit valt nog veel winst te behalen. Marc Stemerding (foto), programmamanager mobility services bij Goudappel Coffeng spreekt daar vandaag, woensdag, over tijdens De Werksessie Klimaatakkoord & Mobiliteit. ‘Bedrijven zijn zowel ‘dader’ en ‘slachtoffer’ van onze mobiliteit’, zegt hij. ‘Mobiliteit as a Service (MaaS) kan een belangrijke rol spelen als oplossing voor dit vraagstuk.’

Een bedrijf wil inspelen op nieuwe mobiliteitsbehoeften van werknemers en ze meer flexibiliteit bieden. Tegelijk wil een werkgever de mobiliteitskosten onder controle houden of zelfs verlagen en duurzaam reisgedrag stimuleren. Stemerding: ‘Een auto biedt comfort en gemak, maar je hoeft er niet elke dag mee naar je werk. Dat is de essentie. Daar is een gedragsverandering voor nodig. Een werkgever kan dit stimuleren door te stellen dat we met z’n allen ons steentje moeten bijdragen aan het leefbaar houden van ons land.’ 

Personeel dat met het ov naar het werk komt spaart dure parkeerplaatsen bij een kantoor uit. Niet onbelangrijk. Neem de Zuidas in Amsterdam bijvoorbeeld, een extreme situatie wellicht vanwege de peperdure omgeving daar: een parkeerplek is er duurder dan een werkplek. 

Een app zorgt ervoor dat iemand die overdag voor een afspraak ergens heen moet precies kan zien waar een auto is, de app rekent uit hoe je het snelst van A naar B met de trein kunt. Dat scheelt een werkgever administratie en het gebruik van (dure) leaseauto’s.

Het vraagstuk van vandaag is hoe mobiliteit kan bijdragen aan de groei van onze steden en het leefbaar houden van ons platteland? Op dit moment remt mobiliteit de groei van de steden: auto’s nemen simpelweg te veel ruimte in die nuttiger gebruikt kan worden. Tegelijkertijd faciliteert de auto het krimpende voorzieningenniveau buiten de stad. 

Stemerding: ‘Ik verwacht dat een nieuw concept als MaaS (Mobility as a Service) voor de toekomstige oplossingen gaat zorgen. Om MaaS te laten slagen als serieuze concurrent voor het individuele autobezit, is nog wel een aantal sprongen in techniek en organisatie nodig. Goudappel Coffeng gaat daar ook een belangrijke rol in spelen. Bijvoorbeeld: wij gaan onze ‘voorspellende gaven’ inzetten om een perfecte multimodale reis samen te stellen die de reiziger het snelst, het meest betrouwbaar en/of het meest comfortabel van A naar B brengt. En passant zorgen we daarmee voor een betere inrichting van ons mobiliteitssysteem, en daarmee voor een beter functionerende samenleving.’

Wilt u reageren?

Uw email adres wordt niet weergegeven bij uw reactie.

Share This

Share This

Share this post with your friends!