‘MKB-rechter is hard nodig’

‘MKB-rechter is hard nodig’

Rechter te duur

‘Te duur, te tijdrovend en te ingewikkeld. Om die redenen zien veel kleinere bedrijven bij een conflict af van een gang naar de rechter’, schrijft Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland, in zijn maandelijkse blog op De Ondernemer (ook foto). Gelukkig ziet hij een oplossing: een mkb-rechter.
Het blijkt uit onderzoek in opdracht van de minister van Rechtsbescherming, Sander Dekker, maar het zal niemand verrassend in de oren klinken. Vonhof: ‘Het bevestigt in elk geval wat bij MKB-Nederland al jaren horen. Het is een slechte zaak, want ook voor ondernemers moet het recht toegankelijk zijn.

Griffierechten

Niet voor niets is er gelobbyd voor verlaging van de griffierechten, en met succes inmiddels.’Want natuurlijk ga je voor een incassozaak ter waarde van 507 euro niet snel naar de rechter als je alleen aan griffierechten al 486 euro kwijt bent. ‘Dat bedrag gaat nu omlaag naar 306 euro en dat is een stap in de goede richting, maar de verhouding is nog altijd scheef. Groot gevaar van te hoge griffierechten is dat het calculerend gedrag van wanbetalers in de hand werkt. Ondernemers boeken dit soort vorderingen nu massaal af’, meent hij.

STELLING: MKB rechter is hard nodig

Ben je het eens met de stelling?

Kortere procedures

Er moet echter meer gebeuren. Want juist kleinere bedrijven zijn kwetsbaar bij juridische conflicten en al helemaal als ze tegenover een grotere en kapitaalkrachtigere partij komen te staan. Vonhof: ‘Die hebben doorgaans een veel langere adem en kunnen met een batterij aan advocaten en juridische trucjes een zaak eindeloos traineren, totdat de tegenpartij er (hopelijk niet letterlijk) bij neervalt. Behalve betaalbaar en toegankelijker moeten procedures daarom ook korter worden. Want de gemiddelde mkb-ondernemer trekt dit soort slepende zaken niet’.

Hij voegt eraan toe: ‘We zien daarom veel in een speciale mkb-rechter, zoals minister Dekker vorig jaar voorstelde, waarbij het kort geding en de bodemprocedure worden verenigd. Dat komt erop neer dat de eiser meteen bij indiening van de zaak bewijsmiddelen overlegt en de verweerder dat meteen moet doen bij zijn verweer’.

Daarna is er geen gelegenheid meer ander bewijs in te brengen. Zo voorkom je dat zaken onnodig lang duren en er maar geen uitspraak komt. Ook met verdergaande digitalisering moet het mogelijk zijn om bijvoorbeeld incassoprocedures sneller, goedkoper en laagdrempeliger te maken.

Ten slotte stelt Vonhof: ‘Het onderzoek laat zien dat ruim een derde van de kleinere bedrijven in een jaar tijd met één of meer conflicten te maken krijgt. Het risico op een juridisch conflict is dus groot, de kans op een positieve uitkomst klein. Dat klopt niet en dat mag niet. Minister Dekker heeft al aangekondigd dat hij gaat kijken of er specifieke maatregelen voor het mkb nodig zijn. Dat lijkt mij zeker het geval’. 

Wilt u reageren?

Uw email adres wordt niet weergegeven bij uw reactie.

Share This

Share This

Share this post with your friends!