MKB-Nederland en VNO-NCW: ‘Verhoging AOW niet verstandig’

MKB-Nederland en VNO-NCW: ‘Verhoging AOW niet verstandig’

MKB-Nederland en VNO-NCW zien niets in het voorstel van de FNV om de AOW te verhogen om daarmee de koopkracht van gepensioneerden op peil te houden. Volgens de ondernemersorganisaties moeten de verlagingen van de pensioenen bij sommige pensioenfondsen niet met algemene maatregelen worden gecompenseerd.

Dekkingsgraden afwachten

De verdere daling van de rekenrente en tegenvallende beleggingsrendementen leiden ertoe dat sommige pensioenfondsen de pensioenen moeten verlagen. Hoeveel fondsen moeten ingrijpen en hoe hoog de kortingen zijn valt nu nog niet te zeggen. Daarvoor zijn de dekkingsgraden eind van het jaar belangrijk.  

Koopkracht op peil

De FNV wil de kortingen compenseren met een verhoging van de AOW. Die wordt echter jaarlijks al aangepast, en voor gepensioneerden met een laag pensioeninkomen blijft op deze wijze de koopkracht al voor een groot deel op peil, stellen MKB-Nederland en VNO-NCW. ‘Extra aanpassingen van de AOW zijn niet verstandig en zeer generiek. Terwijl de situatie van gepensioneerden en pensioenfondsen juist heel divers is.’

STELLING: Het verhogen van de AOW leeftijd is niet verstandig

Ben je het eens met de stelling?

Haast maken met pensioenakkoord

MKB-Nederland en VNO-NCW zien de verdere verslechtering van de financiële positie van pensioenfondsen als belangrijke aanleiding om haast te maken met de uitwerking van het Pensioenakkoord. Dan ontstaan mogelijkheden voor fondsen om over te gaan op nieuwe premieovereenkomsten waarbij beter kan worden ingespeeld op de economische en maatschappelijke ontwikkelingen.

Wilt u reageren?

Uw email adres wordt niet weergegeven bij uw reactie.

Share This

Share This

Share this post with your friends!