Menzis financiert opleidingen in strijd tegen Twents huisartsentekort

Menzis financiert opleidingen in strijd tegen Twents huisartsentekort

Menzis gaat opleidingen voor Verpleegkundig Specialisten (VS) en Physician Assistants (PA) (BIG geregistreerde zorgprofessionals) in Twente meefinancieren. Deze specialisten kunnen worden ingezet om zelfstandig en op gestructureerde wijze medische taken van een huisarts over te nemen. Zodoende werken de huisartsengroepen in Twente en Menzis mee om de capaciteitsdruk op de huisartsenzorg in de regio te bestrijden.

Er bestaan al langere tijd zorgen omtrent de beschikbaarheid van huisartsen in Twente nu en in de toekomst. Concreet uit zich dat in het niet kunnen opvullen van vacatures voor huisartsen. Met name in Almelo en Enschede is de nood hoog. Stanley Alards manager zorginkoop 1e lijn bij Menzis: “Er worden hiervoor in Twente binnen een regionaal gevormde stuurgroep continuïteit huisartsenzorg verschillende oplossingsrichtingen uitgewerkt. Eén hiervan is middels taakherschikking. Een deel van de werkzaamheden van een huisarts kan overdag worden uitgevoerd door een VS en/of PA. Zij kunnen ook ingezet worden voor diensten (basiszorg) op de spoedposten tijdens de avond, nacht en weekenden.” Ook PA en VS opgeleide deskundigen die in de tweede lijn hebben gewerkt, kunnen na een inwerkperiode in een huisartsenpraktijk worden ingezet.

Opleiden voor Twente

VS-en PA’s worden opgeleid middels een post hbo-opleiding van respectievelijk 2 en 2,5 jaar. Gedurende de opleiding worden studenten, die al HBO geschoold zijn, ingezet op een huisartsenpraktijk en spoedpost onder begeleiding van een huisarts. Huisartsengroepen SHT/THOON en FEA/CHPA werken hieraan mee. Jacqueline Noltes-Beverdam, Algemeen Directeur van SHT en THOON-directeur Cees van Dijk: “Een PA’er of VS’er kan het werk van de huisarts in zijn praktijk of op de huisartsenpost verlichten, door veel patiënten tijdens spreekuren te behandelen. De huisarts krijgt dan ruimte voor andere taken of bijvoorbeeld voor complexere patiënten. De opgeleide deskundigen leveren kwalitatief goede zorg. Uit onderzoek blijkt dat patiënten tevreden zijn over de zorg die zij leveren. Daarmee kan de inzet van PA- en VS-opgeleiden een deeloplossing zijn voor het huisartsentekort in Twente.”

Financiering van opleidingen

Op dit moment worden deze opleidingen gefinancierd vanuit diverse onderdelen, die tot dusver niet toereikend waren om alle kosten te dekken: een vaste bijdrage in de loonkosten vanuit het ministerie van OCW (€22.500 per jaar) en vanuit variabele bijdragen vanuit de landelijke Stichting Kwaliteit en Ontwikkeling Huisartsenzorg (uiteenlopend van €250 per maand tot €1000 per maand per student). Er is een pilotbijdrage vanuit Menzis en de CHPA/FEA en SHT/THOON voor een beperkt aantal opleidingen geweest, en nu wordt dat uitgebreid in Twente. Tot in elk geval juli 2021 gaat Menzis per jaar maximaal €22.500,- bijdragen aan de opleidingen, en maximaal €11.250,- in het laatste halfjaar in de opleiding tot VS of PA. Ook is er een eenmalig vast bedrag van €5.000,- voor de inwerkperiode van reeds opgeleide professionals die van de tweede naar de eerste lijn overstappen.

Uitzonderlijke actie

“Door mee te investeren in de opleiding, denk aan het helpen in de kosten voor het inwerktraject en de begeleiding door de huisarts, dragen wij op een fundamentele wijze bij aan het bestrijden van het huisartsentekort in de regio”, vervolgt Alards. “Dit is uitzonderlijk, omdat een zorgverzekeraar normaal gesproken natuurlijk premiegeld gebruikt om verleende zorg te betelen, niet om op te leiden. Maar in dit geval is het een belangrijke investering die ons helpt om de zorgplicht naar inwoners in de regio toe beter te dragen. Voor zover wij weten, is Menzis de eerste zorgverzekeraar die dit in Nederland gaat doen. Uitgangspunt is voor Menzis wel dat de bestaande opleidingssubsidies landelijk zodanig uitgebreid worden, dat aanvullende projectfinanciering vanuit de zorgverzekeraar in de toekomst niet nodig is. Een lobby hiervoor wordt op korte termijn door Menzis opgestart landelijk.

Wilt u reageren?

Uw email adres wordt niet weergegeven bij uw reactie.

Share This

Share This

Share this post with your friends!