Meer dan 9 mln werkenden in ons land

Meer dan 9 mln werkenden in ons land

Het aantal mensen met betaald werk nam in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 17 duizend per maand toe en bedroeg in december voor het eerst meer dan 9 miljoen personen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het aantal werklozen is in de afgelopen drie maanden gedaald met gemiddeld 7 duizend per maand naar 302 duizend in december. 

Zij hadden geen betaald werk en gaven aan recent naar werk te hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar te zijn. Het UWV registreerde eind december 223 duizend lopende WW-uitkeringen: 

4,0 miljoen mensen hadden in december 2019 om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Naast werklozen ging het om 3,7 miljoen mensen die niet recent hebben gezocht en/of niet direct voor werk beschikbaar waren. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Hun aantal is in de laatste drie maanden met gemiddeld 1000 per maand afgenomen.

Om de conjuncturele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in verschillende landen te kunnen vergelijken, wordt vaak gebruikgemaakt van de werkloosheidsindicator van de International Labour Organization (ILO). Volgens deze indicator worden mensen van 15 tot 75 jaar zonder betaald werk die hier recent naar hebben gezocht en direct beschikbaar zijn met ‘werkloos’ aangeduid. 

In december waren er 302 duizend werklozen. Hiermee is het aantal werklozen eind 2019, na een lichte stijging in de loop van het tweede en derde kwartaal, weer vrijwel gelijk aan het aantal werklozen aan het begin van het tweede kwartaal. Ook het werkloosheidspercentage is vergelijkbaar. In december was dat 3,2 procent, tegen 3,3 procent in april en mei. In de tussenliggende maanden steeg het percentage naar 3,5. 

Dat het werkloosheidspercentage in december lager ligt dan in april/mei, terwijl er ongeveer evenveel werklozen zijn, komt doordat de beroepsbevolking nu groter is.

Wilt u reageren?

Uw email adres wordt niet weergegeven bij uw reactie.

Share This

Share This

Share this post with your friends!