Medisch Spectrum Twente (MST) stopt met keurmerken en lintjes

Medisch Spectrum Twente (MST) stopt met keurmerken en lintjes

Om de waarde van zorg voor de patiënt te meten en te verbeteren, richt MST zich steeds meer op zorguitkomsten in plaats van van keurmerken en lintjes. Die zijn niet meer onderscheidend en brengen kosten en extra administratie met zich mee.

De keurmerken en lintjes die door de patiëntenverenigingen worden toegekend, hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg door het centraal stellen van het patiëntenperspectief. Tegenwoordig zijn ze veel minder relevant, omdat bijna alle keurmerken behaald zijn door de ziekenhuizen. Die kwaliteit die gevraagd wordt, is daarmee altijd op orde en het onderscheidend vermogen is verminderd.

Uitkomstindicatoren

Om juist de waarde van de zorg voor de patiënt inzichtelijk te maken en te verbeteren, richt MST zich steeds meer op het meten van zorguitkomsten. Dat wordt gedaan middels nauwe samenwerking met de Santeon ziekenhuizen. Een voorbeeld is het gezamenlijke Value Based Health-Care programma, waarin uitkomsten van de ziekenhuizen vergeleken worden om de zorg te verbeteren.

Minder regels, minder administratie

MST wil met het afschaffen van de keurmerken ook de administratielast omlaag brengen. Het verlagen van het aantal keurmerken past binnen het NVZ-programma ‘Minder regels, minder administratie’. Dit is specifiek bedoeld om de regeldruk en administratielast voor artsen en verpleegkundigen te verminderen. De doelstelling van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) is dat het aantal keurmerken wordt verminderd. Ook de Santeon ziekenhuizen hebben afgesproken dat op 31 december 2019 het aantal keurmerken binnen de medisch-specialistische zorg met 50% is afgenomen.

Wilt u reageren?

Uw email adres wordt niet weergegeven bij uw reactie.

Share This

Share This

Share this post with your friends!