Internationale belangstelling voor vinding 4Silence

Internationale belangstelling voor vinding 4Silence

We berichtten al eerder over het Twentse bedrijf 4Silence, een spin-off van de universiteit Twente, dat alternatieven vervaardigt voor geluidsschermen langs autowegen en spoorwegen. In Nederland en in het buitenland is er steeds meer belangstelling voor hun vinding: een betonnen rooster waarin het geluid wordt omgebogen. 

De whisstone bijvoorbeeld: de techniek hierachter de is ‘niet tegenhouden maar afbuigen’, zegt Ysbrand Wijnant, die hoogleraar is aan de Universiteit Twente in de vakrichting akoestiek. ‘Geluid is niets meer en minder dan een trilling. Tot nu toe is steeds geprobeerd om de trillingen te verminderen, en zo het geluidsniveau reduceren. De Whisstone buigt de trillingen af, in plaats van ze te verminderen. Wij richten de herrie van banden op het wegdek weg van de gevels van huizen.’

De Whisstone is een betonnen blok met diepe groeven, waarvan direct naast de weg een strook wordt aangelegd, op gelijke hoogte met het wegoppervlak. De geluidsgolven trillen horizontaal het blok in. Maar de groeven zijn zo gericht dat ze het geluid in een steile hoek de lucht in sturen. Net als water kiest geluid de weg van de minste weerstand. Dat is in dit geval recht omhoog. Het resoneert de ruimte in.’ Whisstone kan zo ook toegepast worden op treinverkeer. Een andere versie is een 1 meter hoog betonnen blok, de whiswall. Wijnant is met Eric de Vries directielid en aandeelhouder (foto).

Inmiddels is er voor de vinding veel internationale belangstelling getoond, en zijn in sommige gevallen al opdrachten verstrekt, in onder meer België, Duitsland en Amerika. 

Wilt u reageren?

Uw email adres wordt niet weergegeven bij uw reactie.

Share This

Share This

Share this post with your friends!