Hoe schakel je als bedrijf over op biomassa?

Hoe schakel je als bedrijf over op biomassa?

Hoe kun je als bedrijf van gas als verwarmingsbron voor stoom overschakelen op biomassa? Deze en andere vragen komen aan de orde tijdens een voorlichtingsmiddag op 12 februari in Hengelo waarbij bedrijven die geïnteresseerd zijn in zo’n omwenteling van harte welkom zijn. De organisatie is in handen van BEON, de bio-energiecluster Oost Nederland. Deze is gericht op het aanjagen van nieuwe energie.
Biomassa is een verzamelnaam voor een groot aantal verschillende stoffen van organische oorsprong. Het betreft materiaal afkomstig uit landbouw, bosbouw en openbaar groen zoals hout, gras en andere plantenresten, maar ook reststromen uit de voedingsmiddelenindustrie, vetten, en dierlijke mest. Ook het biologisch afbreekbare deel in huishoudelijk en industrieel afval is biomassa. In dit onderdeel wordt een aantal in Nederland veel gebruikte soorten biomassa beschreven.
Coördinator Frank Feil: ‘Bedrijven willen in veel gevallen verduurzamen, meedoen met de energietransitie, iets wat ze ook verplicht zijn overigens. Daarbij komt ook het gebruik van biomassa langs. Die betrokkenen zitten dan echter met veel vragen. Wat gebruik ik als materiaal van die biomassa, wat kost zo’n omschakeling, hoe duurzaam is het, hoe zit het met de CO2-uitstoot, wat voor ruimte neemt zo’n installatie in etc. Daar willen we door deskundigen een antwoord op geven tijdens deze voorlichtingsbijeenkomst. Zodanig dat de geïnteresseerden daar wat aan hebben en daarmee daadwerkelijk aan de slag kunnen.’

Wilt u reageren?

Uw email adres wordt niet weergegeven bij uw reactie.

Share This

Share This

Share this post with your friends!