Harry Webers: ‘Een succesvolle economische regio moet sex-appeal hebben’

Harry Webers: ‘Een succesvolle economische  regio moet sex-appeal hebben’

Fotografie: Gerard Dubois

‘Je moet als economische regio een bepaald sex-appeal hebben, zodat mensen er graag willen werken. Op die manier kun je makkelijker je vacatures ingevuld krijgen. Verder is het in een economische regio van het allergrootste belang dat gemeenten en organisaties samenwerken en zo een grote eenheid vormen. En, wel zo belangrijk, die onderlinge partijen moeten over grenzen kunnen kijken en elkaar ook iets gunnen. Zo kan een economische regio zich steeds sterker ontwikkelen.’

Dat zegt Harry Webers, voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER) in Overijssel. Hij ziet dat de twee grote regio’s in deze provincie met grote economische potentie, Zwolle en Twente, zich goed ontwikkelen. Maar om de groei die wordt nagestreefd in deze gebieden te kunnen bestendigen, zijn er wel enige zorgen. Webers: ‘Het zijn zorgen die andere streken in ons land ook hebben. Daar zijn we echt niet de enige niet in. Ik doel dan met name op de invulling van vacatures.’

Regio Zwolle breidt zich als inktvlek uit

Die krapte op de arbeidsmarkt is zo langzamerhand een kwelling voor bedrijven. Ze halen de gekste dingen uit om personeel aan te trekken. Het is dus vechten om de beschikbare arbeidsplaatsen. Webers: ‘Het is dan van belang dat je als regio wat extra te bieden hebt. Brainport Eindhoven heeft zo’n aparte uitstraling. IT voert daar de boventoon, en voor IT is zoals bekend moeilijk mensen te krijgen, en toch is het gebied booming.

Zwolle is ook een dergelijk gebied: een goede ligging, een sterke groei, een goede samenwerking tussen de 21 gemeenten. Het gevolg is: als je succesvol bent (Zwolle heeft het in zich om na Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven de vierde economische regio van ons land te worden) willen andere gemeenten zich bij je aansluiten. De laatste nieuwkomer is de Drentse gemeente Hoogeveen! Dat ligt op bijna 50 km van Zwolle. Zo breidt de regio Zwolle zich als een inktvlek verder uit.’ Hij acht het niet ondenkbaar dat Deventer zich in de toekomst ook bij Zwolle voegt.

De naam ‘Twente’ is ijzersterk

Twente heeft op haar beurt eveneens sterke punten te bieden, zeker waar je kijkt naar high tech, health en innovatie, uiteraard in combinatie met Universiteit Twente. ‘De naam Twente is ijzersterk, het heeft een grote bekendheid net als FC Twente: het is in feite een sterk merk.

Toch zijn er wel verschillen qua aanpak met Zwolle. En dan denk ik met name aan de onderlinge samenwerking. Die lijkt wat minder vanzelfsprekend te zijn. Dat is al gauw als de deelnemende gemeenten wat groter zijn en een zekere autonomie hebben. Zij hebben dan hun eigen belangen en agenda’s.’
 
En dit terwijl Webers de onderlinge samenwerking als een van de succesfactoren noemt. Toch heeft Twente goede kansen, de regio ligt immers tegen de Duitse grens aan. ‘Volgens mij is het van groot belang dat in de grote steden op de middelbare scholen niet alleen Engels wordt gedoceerd. Wat mij betreft, moet Duits weer een belangrijker vak worden. Dat zou het zakendoen met Duitsland op termijn ten goede komen’, zegt hij.
 
Kortom, economische potentie genoeg in beide regio’s, aldus Webers. ‘Samenwerking tussen de betrokken partijen staat voorop bij alles, en elkaar iets gunnen. Dat blijft de grote truc en succesfactor.’

De SER Overijssel

De SER Overrijssel geeft gevraagd en ongevraagd advies aan Gedeputeerde Staten. Recente adviezen gingen over het binnenhalen van internationale bedrijven, de relatie tussen arbeidsmarkt en onderwijs op niveau mbo 2-3 en de vrijetijdseconomie. Verder is een start gemaakt met een advies over de energietransitie. Belangrijke onderwerpen, die ertoe doen zowel in Zwolle als in Twente.. 

Arbeidsmarkt Zwolle

De arbeidsmarkt in Zwolle presteert beter dan in vergelijkbare regio’s. In de eerste helft van 2018 zijn er in Regio Zwolle alleen al ruim 51.000 nieuwe vacatures ontstaan, 10.000 meer vacatures dan in dezelfde periode vorig jaar. Werkzoekenden vinden over het algemeen gemakkelijker een baan. Keerzijde is dat veel vacatures moeilijk te vervullen zijn. Deze ontwikkeling illustreert ook de uitdaging van het human capital vraagstuk in de regio. Een vraagstuk dat gezamenlijk wordt opgepakt door de samenwerkende partijen in de regio; overheid, onderwijs en ondernemers.

Arbeidsmarkt Twente

De Arbeidsmarktmonitor Twente (uitgave februari 2019) laat zien dat het aantal vacatures in Twente groot blijft. Nadat in het tweede kwartaal van 2018 het aantal nieuw gemelde vacatures was gestegen, bleef de vraag naar nieuw personeel in het derde kwartaal stabiel (7.900 vacatures). In Twente groeit het aantal openstaande vacatures in het derde kwartaal van vorig jaar van 6.700 naar 6.800. De vraag naar personeel blijft in dit derde kwartaal stabiel, maar de arbeidsmarkt is in het derde kwartaal nog steeds gespannen.

Wilt u reageren?

Uw email adres wordt niet weergegeven bij uw reactie.

Share This

Share This

Share this post with your friends!