‘Geen verdere vertraging bij verbreding N35’

‘Geen verdere vertraging bij verbreding N35’

De knelpunten op het gebied van veiligheid, doorstroming en leefbaarheid op de N35 zijn groter dan gedacht, blijkt uit onderzoek, en daarom moet zonder dralen gestart worden met verbreding tot een tweestrooks weg als verbinding tussen Zwolle en Twente.

Regio Zwolle en Regio Twente ondersteunen de oproep van de provincie Overijssel aan minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) om door te pakken met de N35. 

Het onderzoek, dat recent werd gepubliceerd, bevestigt nut en noodzaak om de gehele N35 tussen Zwolle en Twente om te bouwen tot 2×2 rijbanen met ongelijkvloerse kruisingen en 100 km/uur. De Rijksweg, die nu nog grotendeels enkelbaans is, kent veel verkeerslichten, kruisingen, zijwegen en spoorwegovergangen, die de doorstroming verhinderen. Ook gaat de belangrijke N-weg nu nog dwars door een woonkern.

Tot op heden heeft minister Van Nieuwenhuizen (I&W) nog altijd geen afspraken met de provincie Overijssel gemaakt over de verbreding van de N35. Dit ondanks de aangenomen motie in de Tweede Kamer die de minister oproept om in het eerste kwartaal van 2020 in overleg te gaan met de provincie en een gezamenlijk einddoel af te spreken voor de verdere planning van de N35. De provincie Overijssel heeft aangeboden 120 miljoen euro mee te financieren in dit Rijksproject. Martijn Dadema, voorzitter van de tafel bereikbaarheid Regio Zwolle en burgemeester van Raalte: “De motie was klip en klaar. Wij houden de minister daaraan en blijven ons als regio’s, samen met de provincie Overijssel, ondernemers en inwoners, inzetten voor een snelle aanpak van de N35.’’ 

Gerard Gerrits, portefeuillehouder mobiliteit Regio Twente en wethouder van Hengelo: “De N35 vormt de belangrijkste corridor tussen de economische topregio’s Regio Zwolle en Regio Twente. Een snelle verbetering van de doorstroming is van groot belang voor de economie en werkgelegenheid.”

Het verdiepend onderzoek laat zien dat de huidige inrichting van de N35 tussen Regio Zwolle en Twente niet geschikt is voor de grote aantallen auto’s en vrachtauto’s die nu en in de toekomst van deze Rijksweg gebruik maken. Dit zorgt voor steeds meer verkeersongevallen, filevorming en een nog verdere aantasting van de leefomgeving van omwonenden.

Om alle knelpunten in één keer goed aan te pakken, is de verbreding naar 2×2 rijbanen met ongelijkvloerse kruisingen en 100 kilometer per uur de beste optie. De globale kosten hiervoor worden geraamd op 475 tot 500 miljoen euro. Andere maatregelen, zoals de aanleg van intelligente verkeerslichten en pechvakken, bieden slechts een beperkte oplossing, zo blijkt uit het onderzoek.

De betrokken partijen menen dat er ook aandacht moet zijn voor realisatie van de fietssnelweg F35, spoorverdubbeling tussen Zwolle en Wierden en mobiliteitsmanagement. Het is de levensader die Zwolle en Twente, twee economische groeiregio’s met elkaar, de Randstad en Duitsland verbindt en verdient daarom alle prioriteit, menen de betrokken gemeenten en andere overheden.

Afbeelding via rijkswaterstaat.nl.

Wilt u reageren?

Uw email adres wordt niet weergegeven bij uw reactie.

Share This

Share This

Share this post with your friends!