Europa en regio ondersteunen innovaties in zorg, chipproductie en automatische schade-inspectie

Europa en regio ondersteunen innovaties in zorg, chipproductie en automatische schade-inspectie

De Europese Unie en de provincies Gelderland en Overijssel ondersteunen drie innovatieve projecten in de medische technologie, chipproductie en schade-inspectie bij voertuigen. Het gaat om een project dat snellere productie van antilichamen ontwikkelt, een project dat computerchips test op hun werking, en een project waarbij digitale technieken worden ingezet om schade aan voertuigen op te nemen en te verwerken. Deze drie projecten ontvangen een bijdrage uit het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO). Hierin werken de EU, het Rijk en de provincies samen aan een slimme en schone economie die zorgt voor duurzame groei en werkgelegenheid.

Snelle productie van antilichamen
In het project ‘Puncher voor Cellijn Ontwikkeling’ ontwikkelen de partners een methode waarmee snel en kosteneffectief antilichamen worden geproduceerd. Antilichamen worden gebruikt bij de behandeling van onder andere kanker, reuma, psoriasis en andere immuunziekten. Een antilichaam werkt door zich te hechten aan de kwaadaardige cel of virus waarna deze worden herkend en vervolgens wordt opgeruimd door het eigen immuunsysteem. Doel van het project is om sneller de juiste cellen te selecteren om het antilichaam te produceren. Dat is nu nog een tijdrovend en complex proces.
Het consortium bestaat uit VyCAP (Deventer), Stevens Idé partners (Enschede), Kane Tronics (Enschede), JB Ventures (Nijverdal) en Utwente (Enschede) en ontvangt een subsidiebedrag van € 617.197. De totale kosten bedragen € 1.542.993.

Geavanceerde chips vroegtijdig testen
Binnen het project ‘METEORIET’ worden nieuwe technieken ontwikkeld om chips met MEMS (Micro-Electro Mechanical Systems) in een vroeg stadium te testen op hun werking. Defecte MEMS leiden tot grote verspilling van materialen en tijd. Hierdoor blijven ze relatief duur en zijn de toepassingen beperkt. Met een MEMS ‘chip’, is het mogelijk om kleine elektronische apparaten met bijzondere functionaliteiten (sensoren) te maken om bijvoorbeeld bewegingen te achterhalen, licht te genereren en vloeistofstromen te meten of te analyseren. Een standaard chip wordt al in een vroeg stadium binnen het productieproces doorgemeten op fouten. De bestaande testtechnologie voor MEMS is nu nog onvoldoende ontwikkeld, waardoor er materiaal en tijd wordt verspild.
Het consortium bestaat uit Salland Engineering (Zwolle), Bronkhorst High Tech (Ruurlo), Stichting Saxion (Enschede), Universiteit Twente (Enschede) en Maser Engineering (Enschede) en ontvangt een subsidiebedrag van € 932.222. De totale kosten bedragen € 2.246.891.

Geautomatiseerd 3d schaderapport

Het project ‘Autonomous Vehicle Inspection System (AVIS)’ ontwikkelt een volledig digitaal schaderapport voor voertuigen. Bij schade wordt de staat van het voertuig nu nog fysiek vastgesteld en gerapporteerd ondersteund met geautomatiseerde fotografie. Met dit project wordt de schade-inspectie volledig geautomatiseerd. Hiervoor wordt de software voor voertuig fotografie uitgebreid met robotica, speciale verlichting, stereo-fotografie, 3D-scanners, laagdiktemeters, vision-technologie en andere sensortechnologie. De gegevens die hieruit voortkomen worden vervolgens geanalyseerd met behulp van Artificial Intelligence (AI). Het volledig digitale schaderapport kan in 3D-vorm worden gedeeld met klanten.
Het consortium bestaat uit Duflex (Elst), Axero (Enschede) en MyBit Automotive (Hilversum) en ontvangt een subsidiebedrag van € 749.812. De totale kosten bedragen € 1.874.532.

OP Oost 2014-2020
Het EFRO-subsidieprogramma OP Oost 2014-2020 ondersteunt innovatieve ondernemers in de sectoren Agro & Food, Health, High Tech Systemen en Materialen (HTSM) en Energie- en Milieutechnologie (EMT) inclusief biobased economy. Daarnaast wordt de samenwerking met andere ondernemers, kennisinstellingen, en overheden gestimuleerd. Voor meer informatie over subsidiemogelijkheden in 2020 zie  www.op-oost.eu

Wilt u reageren?

Uw email adres wordt niet weergegeven bij uw reactie.

Share This

Share This

Share this post with your friends!