Erfcoaches helpen erfeigenaren in Hellendoorn verder

Erfcoaches helpen erfeigenaren in Hellendoorn verder

De gemeente Hellendoorn zet tot eind 2020 twee erfcoaches in om erfeigenaren op het platteland te begeleiden en ondersteunen bij het nemen van maatregelen om hun erven toekomstbestendig te maken. De beide erfcoaches worden betaald door de provincie Overijssel en worden gedeeld met andere gemeenten.

Schaalvergroting in de landbouw, bedrijfsbeëindiging, asbestproblematiek, duurzame energie, het risico van ondermijning, stille armoede, alternatieve bestemming van gronden en gebouwen; de problematiek in het buitengebied is divers en complex. Om kansen en mogelijkheden helder in beeld te krijgen en noodzakelijke investeringen verantwoord te kunnen doen, zijn erfcoaches een eerste aanspreekpunt. Als de problematiek helder is, zullen gemeenteambtenaren de concrete vervolgstappen begeleiden of zo nodig doorverwijzen naar externe specialisten.

De komende maanden zullen zo’n 80 erfeigenaren in onze gemeente actief door de erfcoaches worden benaderd. Dit zijn mensen waarvan bijvoorbeeld bekend is dat ze overwegen te stoppen, waar concrete problemen spelen of waar de opwekking van duurzame energie aan de orde is.

Wilt u reageren?

Uw email adres wordt niet weergegeven bij uw reactie.

Share This

Share This

Share this post with your friends!