Enschede toch weer ‘drone-hoofdstad van Europa’?

Enschede toch weer ‘drone-hoofdstad van Europa’?

Kort geleden gooide Enschede haar ambities om ‘drone-hoofdstad van Europa’ te worden in de prullenbak. De stad beschikt over te weinig financiële middelen, zo was de mening, om dat doel te bereiken, of wil er in ieder geval geen geld voor vrijmaken. Maar kijk, nu krijgt Enschede vanuit de Europese Unie 1.1 miljoen euro om het Europese project ‘Areias Uptake’ te gaan aanjagen. 

Waarmee, ook in breder verband dan Twente en overig Nederland alleen, de kennis die er in Twente is op het gebied van drones erkenning krijgt en hoeven de eerdere ambities wat betreft die hoofdstad van Europa toch niet de ijskast in. Met de 1.1 miljoen euro wil de Europese Unie de ontwikkeling en toepassing van nieuwe dronetechnologieën stimuleren. Ook moet uit het project blijken hoe het luchtruim veilig en geschikt gemaakt kan worden voor en met drones. De Europese deelnemers van het droneproject ‘Aerial Uptake’ komen op 29 en 30 augustus naar Enschede voor de aftrap van het project.

De algemene mening binnen Enschede is dat dronetechnologie enorme economische kansen biedt voor de sterke Twentse High Tech Systemen & Materialen-sector. Het is de techniek van de toekomst, maar tot nu toe leiden uitvindingen in de dronesector tot maar weinig nieuwe producten. Met name de strenge wetgeving is daarbij een obstakel. Die maakt het voor bedrijven niet aantrekkelijk om geld uit te geven aan onderzoek en ontwikkeling van deze technologie. Het project Areias Uptake heeft juist tot doel die hindernissen weg te nemen. 

Bijvoorbeeld door te kijken hoe het gebruik van drones geïntegreerd kan worden met de verschillende bestaande systemen in de luchtvaart. Of door het onderzoeken van manieren om met drones het luchtruim praktisch te gebruiken; van het bezorgen van maaltijden tot het inspecteren van wegen en wateren. De verzamelde data helpen goed beleid te formuleren voor het recreatief en commercieel gebruik van drones in steden. Beleid dat, door de internationale aanpak, zowel lokaal, landelijk als Europees gevoerd kan worden.

Met ‘Aerial Uptake’ verwacht gemeente Enschede een impuls te kunnen geven aan de regionale proeftuin voor onbemande systemen, zoals drones. Met het dronecluster Space53 werken onder andere de gemeente Enschede en de provincie Overijssel sinds 2016 aan een ecosysteem voor dronetechnologie. Het dronecluster is gevestigd op voormalig vliegveld Twente Airport en heeft daardoor alle ruimte om drones te ontwikkelen, testen en toepassen.

Wilt u reageren?

Uw email adres wordt niet weergegeven bij uw reactie.

Share This

Share This

Share this post with your friends!