Enige somberheid over nabije toekomst…

Enige somberheid over nabije toekomst…

Stakingen, sociale onrust, problemen om leningen af te lossen, de bedreiging (en kansen) van stikstof grijpt om zich heen, we zullen met ons allen moeten matigen, de economie krijgt tussen nu en een jaar een forse klap, groei wordt krimp, we moeten ons geld in een oude sok gaan stoppen, stel je in op een negatieve rente en het aspect duurzaamheid is dominant aanwezig. Het waren enige, bepaald niet allemaal opwekkende, conclusies die ons de komende jaren te wachten staan.

Deze meningen werden geventileerd door de aanwezigen van de netwerkbijeenkomst van People’s Business bij Erve Hulsbeek (Oldenzaal) op maandagavond. De visies werden ontlokt door Gerda Voorn, organisator van de bijeenkomst, in aansluiting op de lezing van business strateeg Twan Houben. Deze betrekt de toekomstige verwachtingen van een bedrijf bij zijn analyse. 

Duurzaamheid in zijn vele facetten zal de komende jaren een vooraanstaande rol spelen in het opereren van bedrijven, en ook bij consumenten. In de bouw denk je dan meteen aan de energietransitie: een van de uitdagingen die aangegaan moeten worden is de verandering die bedrijven moeten doormaken, of ze willen of niet. En in die andere manier van denken zal ook het personeel meegenomen moeten worden. Duurzaamheid wordt, merkt Evert Feith van SMG Groep, in de communicatiesector (druk, print, online, offline) steeds belangrijker. Alleen: hoe communiceer je dat? Dat wordt nu nader bekeken. 

Volgens Humphrey van der Laan (HGL Juristen, columnist op de business,news-sites) biedt de stikstofdiscussie – waar momenteel  bouw en infra met name door getroffen worden – ook kansen. Voor de auto-industrie bijvoorbeeld (denk aan de elektrische auto) of bij het kweken van tomaten. Hij voorziet veel sociale onrust en stakingen, dit als gevolg van economische ontwikkelingen, aangejaagd door alles wat met stikstof te maken heeft. 

Nico Schraag (NHM Schraag) denkt dat het de komende tijd vooral zal gaan om facetten als vertrouwen, verbinden en het goed onderhouden van klanten (en daarmee voorkomen van ‘lekkage’, zoals hij zei). Verder werd vooral gekeken naar Twan Houben, die door sommigen bijna als een visionair werd omschreven. Teveel eer, vond hij. ‘Velen hebben de laatste tijd veel geld geleend, voor machines bijvoorbeeld. Als alles minder goed gaat, economisch gezien, zal het voor die ondernemers lastig worden die aflossing goed te verzorgen’, gaf hij aan.

Hij gelooft verder dat de retail er echt niet zo slecht voorstaat als wordt gedacht (hoewel er zorgen zijn om het vastgoed, Dela heeft trouwens recentelijk winkelcentra gekocht), dit door de moordende concurrentie van webshops. ‘De modeketen ZARA is een goed voorbeeld van de wijze waarop je klanten naar de winkel kunt blijven lokken: werk met een snel roulerende voorraad, en voeg daar een goede distributie en service aan toe. Andere ondernemers moeten goed kijken naar dat soort voorbeelden.’

De volgende bijeenkomst van People’s Business vindt plaats op maandag 14 oktober, bij Eigenwijze Duikreizen in Nijverdal. Geïntreseerden kunnen aanmelden middels een mail richting info@peoples-business.nl .

Wilt u reageren?

Uw email adres wordt niet weergegeven bij uw reactie.

Share This

Share This

Share this post with your friends!