Jaap Beernink: ‘Eén voor allen en allen voor één, om Twente te redden’

Jaap Beernink: ‘Eén voor allen en allen voor één, om Twente te redden’

Jaap Beernink, directeur van Novel-T (dat in Twente programma’s en support biedt voor het starten en versnellen van innovatieve businesscases) haalt een uitspraak van de Drie Musketiers van stal – één voor allen en allen voor één – om Twente te redden. Anders dreigt dit gebied een krimpregio te worden, vreest hij, met alle gevolgen vandien.

Een van de kenmerken van een krimpregio is dat jongeren er wegtrekken en slechts ouderen overblijven, omringd door een minimale hoeveelheid voorzieningen. Dat angstbeeld spookt Beernink (foto) door het hoofd: talentvolle jongeren die Twente de rug toekeren om elders hun geluk te beproeven. 

‘Uit onderzoeken komt naar voren’, stelt Beernink, lid van de Twente Board, ‘dat we als Twente op het randje van de afgrond balanceren. Nog even en dan is het einde nabij. Ongetwijfeld wordt onze regio dan nog mooier voor de fietsende 65-plusser op vakantie, maar toekomst vind je hier niet meer. Talent, talent, talent: daar zit de toekomst van Twente. Twents, Nederlands, Duits en ander niet-Nederlands, technisch en niet technisch, we hebben ál het talent nodig in ons streven naar een leefbare, welvarende regio. Binding van talent is cruciaal voor de sociaaleconomische vitaliteit van onze regio.’

Hij zegt dit in het licht van wereldwijde ontwikkelingen op politiek en economisch gebied, met een waarschijnlijk afnemende groei van onze economie tot gevolg. ‘Om Twente een serieuze kans te geven’, gaat hij verder, ‘zijn langetermijninvesteringen onmisbaar vanuit publieke organen als Regio Twente, individuele gemeenten en provincie. Een aanpak op Twentse schaal of misschien groter. Dit keer als eenheid, in nauwe samenwerking met elkaar, industrie en kennisinstellingen. Eén voor allen, allen voor één. Complementair, met vertrouwen en respect. Elke gemeente in haar eigen rol en kracht.’

B en W van Borne interpreteerden dat, volgens hem, laatst feilloos toen hij dat college sprak. ‘We weten exact welke rol wij kunnen spelen. Borne is een fantastische gemeente om te wonen, en daar zetten wij alles op in. Zo dragen we bij aan een krachtig Twente waar je goed kunt werken en prachtig wonen.’

Wilt u reageren?

Uw email adres wordt niet weergegeven bij uw reactie.

Share This

Share This

Share this post with your friends!