Disclaimer

Home Disclaimer

De informatie op deze website is bedoeld voor algemene informatievoorziening. Wij pretenderen geenszins volledig te zijn maar plaatsen informatie die wij interessant regionaal zakennieuws vinden. People’s Business streeft ernaar de informatie op deze website actueel en correct aan te bieden maar geeft geen enkele garantie met betrekking tot de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, diensten of gerelateerde grafische afbeeldingen op deze website voor welk doel dan ook. 

In geen geval zijn wij aansprakelijk voor verlies of schade inclusief, zonder beperking, indirecte of gevolgschade of schade, of enig verlies of schade, die het gevolg is van verlies van gegevens of winst die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze website.

Via deze website kunt u linken naar andere websites die niet onder de controle van People’s Business vallen. We hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van die sites. Het opnemen van links impliceert niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling en/of onderschrijft niet de standpunten of informatie die zijn verwoord.

Alles wordt in het werk gesteld om deze website vlot te laten werken. People’s Business neemt echter geen verantwoordelijkheid voor, en zal niet aansprakelijk zijn voor, de website als deze tijdelijk niet beschikbaar is vanwege technische problemen.

Auteursrechten en alle andere rechten met betrekking tot de inhoud (daaronder mede begrepen audio, video, tekst en foto’s) behoren toe aan People’s Business. Alle rechten met betrekking tot de inhoud zijn voorbehouden behoudens voor zover enig gebruiksrecht met betrekking tot de inhoud uitdrukkelijk is verleend. Enig ander gebruik van de inhoud dan om te bekijken, daaronder mede begrepen distributie, reproductie, wijziging, openbaarmaking of verzending zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van People’s Business is strikt verboden. Alle auteursrecht- en overige eigendomsvermeldingen dienen te worden behouden op alle reproducties en kopieën.

Overname van informatie afkomstig van deze websites is alleen toegestaan onder voorwaarden en met bronvermelding. Er mag een citaat worden overgenomen van maximaal 50 woorden, inclusief kop, met daaraan gekoppeld een hyperlink die ook echt werkt en doorverwijst naar het volledige artikel op de betreffende site.

Share This