Corona Handbook

Home Corona Handbook

We helpen elkaar verder: Online Advies voor Ondernemers

Dit zijn bijzondere tijden. Inkomsten staan in sommige gevallen stil,  maar de kosten lopen wel door. Hoe komen we deze tijd door? We kunnen elkaar helpen, met tips, maar ook met inspiratie. 

Heeft u een vraag die van toepassing is op de coronacrisis, of een opmerking, of een mededeling die anderen inspireert en ondersteunt, laat het ons weten. Heeft u een creatief idee? Ook dat is belangrijk: we moeten anders denken dan we gewend zijn te doen. Een ondernemer moet ‘out of the box’ kunnen denken. Nu is de tijd daarvoor. Geef ons die ingevingen door. Daarmee kunnen we elkaar een steuntje in de rug geven.

Onderaan deze pagina kunt u uw vraag/opmerking kwijt.

Algemeen

Is het belangrijk dat ik, nu ik gedwongen ben thuis te werken, een goed ingerichte werkplek heb? Ik kan toch gewoon op de bank gaan zitten?

Het is wel degelijk van belang om niet alleen op een rustige locatie aan de slag te gaan thuis, maar ook een stevige, liefst ergonomisch verantwoorde stoel te hebben. Velen zitten op de bank, aan een keukentafel of ergens in een hoekje. Niet iedereen heeft de middelen thuis zoals die op kantoor aanwezig zijn. Dat, meldt Computable, zegt de Arbo Unie. Deze dienstverlener in de bedrijfsgezondheid krijgt veel klachten van mensen die nu niet op kantoor zitten. Ze hebben geen goede werkhouding en dat leidt tot lichamelijke klachten. Een slechte wifi-verbinding kan voorts tot stress leiden omdat de verbinding wordt verbroken als je bijvoorbeeld een belangrijke werkbespreking volgt via een conference call. Die stress wordt nog eens verergerd door een rommelige situatie thuis met spelende kinderen in de nabijheid en een algemene onzekerheid: hoe lang duurt deze situatie en heb ik straks mijn baan nog wel?

Kunnen richtlijnen wellicht helpen voor thuiswerkers?

Volgens arbeidsrechtadvocaat Hans Kamerbeek wel. Hij heeft een modelbrief opgesteld voor diegenen die nu niet in hun vertrouwde werkomgeving verkeren. Werkgevers kunnen het model volledig aanpassen naar hun eigen concrete situatie. ‘Schrap naar eigen inzicht wat overbodig is, en voeg toe wat nodig is’, stelt Kamerbeek. En: ‘Houd in de gaten of het goed gaat met je medewerker. Je blijft als werkgever verantwoordelijkheid houden.’

De afspraken zijn bewust niet in de vorm van een contact, maar in een meer vriendelijke briefvorm. Aandachtspunt is ook iets praktisch zoals reiskosten. Weinig mensen realiseren zich volgens Kamerbeek dat reiskostenvergoedingen kunnen komen te vervallen op het moment dat je thuis werkt. De Belastingdienst gaat er ook niet mee akkoord dat je die onkosten onbeperkt blijft vergoeden.

Ik ben een alleenstaande moeder. Ik kan me niet volledig voor mijn werkgever inzetten omdat ik kinderen thuis heb, die ik bovendien in deze periode ook nog eens moet helpen met hun huiswerk.

Een werkgever kan in het ergste geval stellen dat zo’n werknemer dan maar vakantiedagen moet opnemen, zegt arbeidsrechtadvocaat Maarten van Gelderen. Volgens hem moet de werkneemster in dit voorbeeld werken ‘voor eigen rekening en risico’. Er is volgens Van Gelderen geen andere manier.

Is er werkelijk geen ander alternatief te bedenken?

Een escape zou nog kunnen zijn, aldus Van Gelderen, om het ouderschapsverlof voor de dag te halen. Daar dient de werkgever dan iets van in de cao gezegd moeten hebben. Ouderschapsverlof is, net als de vakantiedagen, een arbeidsrecht. Een en ander moet in overleg met de werkgever duidelijk kunnen worden.

En als je nog vakantiedagen van vorig jaar hebt staan?

Op 1 juli vervallen de wettelijke vakantiedagen van 2019. Je werkgever moet je daar wel op hebben gewezen en je moet als werknemer in staat zijn om die vakantiedagen te genieten, meldt RTLZ.

Maar in juridische zin betekent dat niet per se dat je er plezier aan moet hebben beleefd. ‘Genieten’ betekent in dit verband dat je ze kon opnemen. En dat lijkt in deze tijd wel te kunnen.

Ik werk als uitzendkracht. Werkte, moet ik zeggen. Wat zijn mijn mogelijkheden nog?

De nieuwe tegemoetkomingsregeling is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft. Denk aan werknemers met een oproepcontract. Uitzendbureaus kunnen ook voor uitzendkrachten een tegemoetkoming aanvragen.

Volgens Van Gelderen ligt het er helemaal aan in wat voor fase/uitzendcontract iemand zit. De grote groep die in de zogenoemde a-fase zit, heeft een uitzendbeding in het arbeidscontract staan. Dat wil zeggen: als je naar huis wordt gestuurd, eindigt ook het uitzendcontract. Eventueel met een paar dagen opzegtermijn. Die groep heeft ‘geen poot om op te staan’. Dat is best heftig. Bij elke economische neergang moet deze groep als eerste een harde klap opvangen.

Kan de werkgever mij dwingen, als de coronacrisis voorbij is, te blijven werken als ik op vakantie wil?

De kans is groot dat je van je baas helemaal niet op vakantie mág op het moment dat jij dat wilt. Je werkgever kán je verplichten om te blijven werken als het niet anders kan (omdat er bijvoorbeeld na de crisis opeens veel opdrachten zijn), zegt jurist Monica Wirtz van werkgeversvereniging AWVN tegen BNR.

Ik Veel bedrijven die BNR raadpleegde lieten weten dat ze in gesprek gaan met hun werknemers over de opgebouwde en opgemaakte vakantiedagen. Maar er zijn grote verschillen tussen bedrijven: ASR meldt dat medewerkers die nu vakantie zouden hebben, mogen doorwerken, om later te kijken hoe dat wordt verrekend met de al opgenomen vakantiedagen. Bij KPN mag je de opname van vakantiedagen annuleren. Bij overbezetting wordt gekeken naar andere werkzaamheden.

Kan ik als zzp’er het bedrag van mijn voorlopige aanslag verlagen, zodat mijn maandelijkse lasten lager worden, omdat ik nu aanzienlijk minder inkomsten heb?

Volgens de Belastingdienst kan dat elk moment, dat heeft in principe niets met de coronacrisis te maken. Als je dat voor de 10e van een maand doet, dan wordt dat nog diezelfde maand meegenomen, anders een maand later. Mochten je inkomsten zo dramatisch teruglopen dan kan het geschatte voor de voorlopige aanslag zelfs op 0 gezet worden. 

Kan het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek (nu 1225 uur) omlaag worden gebracht, omdat ik nu vrijwel zeker dat aantal uren niet haal vanwege de coronacrisis?

Dat is, volgens de Belastingdienst, op dit moment niet de bedoeling. Dat wil niet zeggen dat het niet wordt gedaan. Tijdens de financiële crisis die in 2008 begon, werd het aantal uren in 2009 in verband met dat criterium versoepeld. 

Kan de zelfstandigenaftrek van ongeveer 10.000 euro, afhankelijk van de winst, niet verhoogd worden? Dat zal mij zeker kunnen helpen.

Dat kan niet zo meer, volgens de Belastingdienst. Daar zal de politiek een uitspraak over moeten doen.

Ik heb problemen met de combinatie werk en oppas. Is er eventueel nog een alternatief?

Door het coronavirus zoeken veel ouders naar een oppasoplossing. Maar ook bedrijven denken hier nu vaker over mee. Iemand van een oppascentrale had de afgelopen dagen contact met ziekenhuizen en bedrijven zoals Deloitte, Microsoft, Gall & Gall. ‘Zij hebben ook vitale afdelingen die moeten blijven draaien, denk aan datacenters.’

Het gevolg: bedrijven kopen oppastegoeden in voor hun medewerkers. ‘Zodat ze zich net even die paar uurtjes, of die ene weekenddag optimaal kunnen concentreren voor de baas’, aldus de ondernemer. Goed voor de zaak, al draait die nu ook niet op volle toeren, zegt een ondernemer.

Kan een werkgever je dwingen verlofdagen of vakantiedagen op te nemen?

Je werkt al een week thuis, met twee rondrennende jonge kinderen om je heen. Je bent minder productief, en dat ziet je baas ook. Mag je baas jouw dan verplichten om in deze tijd verlofuren op te nemen, omdat je nu minder productief bent?

‘We horen van mensen dat er nu werkgevers zijn die in verlofdagen snijden’, vertelt José Kager van vakbond FNV. ‘Maar een werkgever kan je niet dwingen om verlofuren om te nemen’, zegt universitair docent arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam, Johan Zwemmer tegen RTLZ.

Je hebt vakantiedagen, dat zijn er minimaal 20 bij een fulltime dienstverband. En je hebt verlofdagen die buiten de vakantiedagenregeling vallen. Veel bedrijven geven werknemers bijvoorbeeld adv-dagen of een aantal dagen pretverlof. Een werknemer kan door de werkgever niet verplicht worden vakantiedagen op te nemen. “Je baas zou wel van je kunnen vragen op bepaalde dagen of in een bepaalde periode vakantiedagen op te nemen, maar daarover moet dan wel iets zijn opgenomen in je arbeidsovereenkomst, een CAO of een personeelsregeling. Er moet ergens een haakje zijn waaraan de werkgever deze verplichting kan ophangen”, vertelt Zwemmer.

Hoe zit het met belastingaangifte doen? Eind deze maand moet je als kleine zelfstandige bijvoorbeeld de btw-aangifte doen. Gelden de nieuwe belastingmaatregelen ook voor afdracht btw?

‘We moeten een onderscheid maken tussen de aangifte van belasting, dat moet voor de omzetbelasting in principe per maand of per kwartaal, en aan de andere kant het betalen van de belasting’, zegt hoogleraar Peter Kavelaars tegen RTLZ.

Voor het doen van die aangifte is geen bijzondere regeling. Die moet gewoon op tijd gedaan worden voor het eind van de maand. Voor de betaling is echter wel een versoepeling aangebracht.

Dat zit als volgt. Mocht de ondernemer betalingsproblemen ondervinden, dan schiet de overheid te hulp. “Eigenlijk kan, zonder voorbehoud, voor een aantal type belastingen uitstel worden aangevraagd. Dat is voor een periode van drie maanden”, legt Kavelaars uit. Het gaat dan om de inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting, de loonbelasting en de omzetbelasting. 

Kan ik, door alle problemen rondom het coronavirus, wel op tijd – meestal in mei – mijn vakantiegeld krijgen?

Sommige werknemers zullen er rekening mee moeten houden dat zij hun vakantiegeld dit jaar later zullen ontvangen dan gebruikelijk is, meldt BNR Nieuwsradio. Bedrijven die momenteel helemaal geen inkomsten meer hebben, denk aan de horeca of detailhandel, zullen waarschijnlijk in financiële problemen komen en moeite hebben het beoogde vakantiegeld uit te keren. Bekeken wordt of ondernemingen ook wat dit betreft een beroep kunnen doen op de steunmaatregelen die aangekondigd zijn voor ondernemers.

Ik kan, doordat ik minder opdrachten heb, mijn belastingen niet op tijd betalen.

Je kunt de Belastingdienst verzoeken om uitstel van betaling van de inkomstenbelasting, vennoot- schapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Na je aanvraag wordt de invordering stilgezet. Binnen 4 weken moet je het verzoek motiveren. De Belastingdienst zal geen verzuimboete uitdelen als je de komende maanden te laat belasting betaalt.

• Verwacht je een lagere winst, dan kun je een verlaging van de voorlopige aanslag inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting aanvragen.
• De belasting- en invorderingsrente wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden.

Meer informatie: Belastingdienst.nl

Mag ik werktijdverkorting voor mijn medewerkers aanvragen of hangt dat af van de omzetdaling die ik heb?

Ten aanzien van een verzoek tot werktijdverkorting gelden sinds een paar dagen andere regels. Het gaat nu om ‘de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud’ (NOW). 

Die kun je aanvragen: als ondernemer krijg je gedurende drie maanden maximaal 90 procent van de loonkosten van werknemers gecompenseerd. Je kunt aanspraak maken op de NOW indien je verwacht dat je tenminste 20 procent van je omzet gaat missen. Je dient een aanvraag in en krijgt dan een voorschot. Dat gaat op vertrouwen. Als ondernemer ben je wel verplicht 100 procent van het loon van je werknemers te betalen. Je mag daarnaast geen mensen ontslaan. Mensen met een vast contract blijven dus in dienst. Die NOW geldt ook voor tijdelijke krachten en oproepkrachten. 

Ik moet opvang regelen voor de kinderen, wat zijn mijn rechten?

Op hele korte termijn valt dat onder het calamiteitenverlof. In hooguit een paar dagen moet je dan opvang proberen te regelen. Dat is nu wel ingewikkeld, want het idee is dat je niet naar opa of oma gaat en niet naar de opvang kan. Tijdens het calamiteitenverlof heb je recht op 100 procent doorbetaling, maar als dat niet lukt is het voor eigen rekening. Als je kinderen nergens terecht kunnen zul je vakantiedagen moeten opnemen, of gebruik maken van andere verlofregelingen.

Ik werk via een uitzendbureau. Wat zijn mijn rechten?

Dat ligt er helemaal aan in wat voor fase/uitzendcontract je zit. De grote groep die in de zogenoemde a-fase zit, hebben een uitzendbeding in het arbeidscontract staan. Dat wil zeggen: als je naar huis wordt gestuurd, eindigt ook het uitzendcontract. Eventueel met een paar dagen opzegtermijn.

Die groep heeft ‘geen poot om op te staan’. Dat is best heftig. Bij elke economische neergang moet deze groep als eerste een harde klap opvangen.

Ik ben zzp’er en zit in de problemen doordat mijn opdrachten wegvallen. Wat zijn mijn mogelijkheden?

De overheid heeft een aantal maatregelen aangekondigd die (ook) zzp’ers kunnen helpen. Er komt tijdelijke inkomensondersteuning voor zelfstandig ondernemers met een levensvatbaar bedrijf die tijdelijk in de knel zitten. Deze regeling geldt voor zzp’ers en mkb’ers. De regeling is gebaseerd op de al bestaande Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen), maar wordt sneller behandeld en verstrekt. Op kvk.nl is meer over diverse regelingen te lezen. Een andere mogelijkheid is om microkrediet aan te vragen onder versoepelde voorwaarden. Bij microkredietverstrekker Qredits krijg je tijdelijk rentekorting

Wanneer kom ik in aanmerking voor die tegemoetkoming van 4.000 euro?

Deze tegemoetkoming is bedoeld voor ondernemers die hun omzet geheel of grotendeels hebben zien verdwijnen door de genomen overheidsmaatregelen. Denk daarbij aan bepaalde horeca en bedrijven in de evenementenbranche. Eis is wel dat de ondernemer een fysieke inrichting buitenshuis heeft. De precieze voorwaarden moeten nog worden uitgewerkt, maar het streven is om dat snel duidelijk te hebben. Snelheid is daarbij van het grootste belang. Daarom is gekozen voor een simpele vormgeving met een vast bedrag.

Ik ben zzp’er en loop nu klussen mis omdat opdrachtgevers afzeggen. Kan ik de schade op hen verhalen?

Dat hangt af van wat je met je opdrachtgevers hebt afgesproken in de overeenkomst of in je algemene voorwaarden. De gevolgen van het niet-nakomen van een verbintenis worden beschreven in de artikelen 74 en verder van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Komt iemand een overeenkomst niet na? Dan kan diegene uiteindelijk schadeplichtig zijn.

(Met dank aan RTLZ, KvK en mkb.nl)

Wilt u reageren?

Uw email adres wordt niet weergegeven bij uw reactie.

Share This