CBS: ‘Meer ‘kleine’ mkb-bedrijven in vergelijking met tien jaar geleden’

CBS: ‘Meer ‘kleine’ mkb-bedrijven in vergelijking met tien jaar geleden’

In de business economy waren er aan het begin van het derde kwartaal 1,16 miljoen mkb-bedrijven actief, bijna 335 duizend meer dan tien jaar geleden. In de informatie- en communicatiesector zijn er in die periode relatief de meeste bedrijven bijgekomen. 41 procent van de mkb-bedrijven is ouder dan tien jaar. Dit blijkt uit recent verschenen cijfers over het aantal mkb’ers, samengesteld voor Staatvanhetmkb.nl.

De toename in de business economy bestaat voor het overgrote deel uit microbedrijven, ruim 330 duizend van de bijna 335 duizend die er in de afgelopen tien jaar bij kwamen. Van deze microbedrijven, met 1 tot 10 werkzame personen, zijn er nu ruim 1,1 miljoen. Het aantal bedrijven met 10 tot 250 werkzame personen is met 52 duizend bedrijven in 2019 ongeveer gelijk aan dat van begin 2009, aldus CBS.

Bijna dubbel zoveel filmproducenten en vloggers

In de informatie- en communicatiesector nam het aantal bedrijven met 67 procent het sterkste toe in tien jaar tijd. Zowel het aantal eenpitters als het aantal bedrijven met meer werkzame personen nam toe. Zo steeg het aantal IT-dienstverleners aanzienlijk en verdubbelde het aantal filmproducenten en vloggers bijna. Dit zijn voornamelijk eenmanszaken.

In de handel kwamen er tienduizenden webwinkels bij, voornamelijk eenmanszaken. In de industrie en vooral bouwnijverheid nam het aantal mkb-bedrijven met 10 tot 250 werkzame personen af, maar kwamen er meer microbedrijven voor terug, zodat per saldo er meer bedrijven actief zijn in deze bedrijfstakken. In de industrie vertienvoudigde het aantal bierbrouwerijen. In het vervoer kwamen er veel pakketbezorgers bij.

Alleen in de horeca nam het aantal mkb-bedrijven met meer dan 10 werkzame personen sterker toe dan het aantal microbedrijven.

Grotere bedrijven gemiddeld ouder

Op 1 januari van 2019 bestonden 467 duizend bedrijven in de business economy tien jaar of langer. Dit is 41,2 procent van het aantal mkb-bedrijven op deze peildatum. Vijf jaar eerder (in 2014) was 37 procent van de mkb-bedrijven tien jaar of ouder.

Naarmate bedrijven groter zijn, bestaan ze gemiddelde langer. In het middenbedrijf (50 tot 250 werkzame personen) is bijna 80 procent van de bedrijven ouder dan tien jaar. Onder de zzp’ers is ruim 34 procent langer dan tien jaar actief. Dit aandeel is hoger dan in 2014. In het grootbedrijf van de business economy bestond 81 procent van de bedrijven begin dit jaar 10 jaar of langer. Er waren op dat moment 60 grootbedrijven jonger dan drie jaar (3,2 procent van het aantal grootbedrijven).

In de industrie was op dat moment meer dan de helft van de mkb-bedrijven 10 jaar of ouder (51,1 procent). In de bouw en de handel had ongeveer 47 procent van de mkb-bedrijven deze leeftijd. Mkb-bedrijven jonger dan 3 jaar waren er begin dit jaar vooral in de verhuur en overige zakelijke diensten (25,0 procent) en bij bedrijven actief in vervoer en opslag (24,4 procent).

Staat van het mkb

Het CBS stelt macro-economische cijfers over het mkb samen op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor de Staat van het mkb van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap. Het gaat bijvoorbeeld om cijfers over de dynamiek binnen het mkb, het aantal bedrijven dat doorgroeide tot grootbedrijf en de verschillen in groeiprestaties tussen bedrijven onderling. Deze en andere gedetailleerde inzichten zijn te vinden op www.staatvanhetmkb.nl.

Afbeelding: Hollandse Hoogte / Kees van de Veen

Wilt u reageren?

Uw email adres wordt niet weergegeven bij uw reactie.

Share This

Share This

Share this post with your friends!