Politiek

Home Politiek
Bedrijventerrein Industrie-West Haaksbergen krijgt nieuw bestemmingsplan
Bericht

Bedrijventerrein Industrie-West Haaksbergen krijgt nieuw bestemmingsplan

Bedrijventerrein Industrie-West in Haaksbergen krijgt een nieuw bestemmingsplan. Na 10 jaar moet een bestemmingsplan volgens de regels aangepast worden. Daarom is de gemeente in 2017 begonnen met de voorbereidingen hierop. Er is de tijd genomen om dat samen met betrokkenen te doen. Het college gaat ook de komende periode bewoners en bedrijven informeren. Eerst buigt...

Ruim baan voor de fietser in mobiliteitsvisie Enschede
Bericht

Ruim baan voor de fietser in mobiliteitsvisie Enschede

Om Enschede economisch aantrekkelijker en leefbaarder te maken, de bereikbaarheid van banen te vergroten en vanuit duurzaamheidsoverwegingen, is het noodzakelijk dat mensen binnen Enschede en de directe omgeving meer gaan fietsen. Er komt meer ruimte voor de voetganger en fietser, waarbij bestemmingsverkeer de stad goed kan bereiken. Ook wordt doorgaand gemotoriseerd verkeer verplaatst naar de...

Gemeente Dinkelland koopt grond voor toekomstige behoefte woningbouw
Bericht

Gemeente Dinkelland koopt grond voor toekomstige behoefte woningbouw

Voldoende woningen voor alle inwoners, dat is een van de opgaven van het college van Dinkelland. Om daar ook in de toekomst aan te kunnen voldoen, heeft de gemeente besloten om grond te kopen tussen de Sombeekweg, de Scandinavië-route en de Brandlichterweg in Denekamp. Wethouder Ben Blokhuis heeft het afgelopen jaar gesprekken gevoerd met alle...

Campagne #BBTY0548 maakt kans op Galjaardprijs
Bericht

Campagne #BBTY0548 maakt kans op Galjaardprijs

De campagne Bring Back The Youth (officieel geheten #BBTY0548) maakt als een van de vijf genomineerden in oktober de kans de Galjaardprijs 2019 in de wacht te slepen. Het is een onderscheiding in het domein van publieke communicatie, meestal afkomstig van lokale of provinciale overheden. BBTY is geïnitieerd door de gemeente Rijssen-Holten. Het project werd...

Hellendoorn moet ingrijpende keuzes maken voor een sluitende gemeentebegroting
Bericht

Hellendoorn moet ingrijpende keuzes maken voor een sluitende gemeentebegroting

Gemeente Hellendoorn moet vanaf 2020 fors bezuinigen. Door een stijging van de kosten op het gebied van de maatschappelijke ondersteuning en de jeugdzorg is de gemeente nu genoodzaakt ingrijpende keuzes te maken. Het college van burgemeester en wethouders heeft een voorlopig pakket met ombuigingsvoorstellen ter grootte van € 8,0 miljoen samengesteld voor de jaren 2020-2023. Dit pakket...

Wethouder Gerrits zet eerste schop in de grond voor aanleg glasvezel KPN NetwerkNL in Hengelo
Bericht

Wethouder Gerrits zet eerste schop in de grond voor aanleg glasvezel KPN NetwerkNL in Hengelo

KPN NetwerkNL start deze week in Hengelo met de graafwerkzaamheden voor de aanleg van het glasvezelnetwerk. Op 26 augustus heeft wethouder Gerard Gerrits, samen met KPN regiodirecteur Jeroen van der Jagt, het officiële startsein gegeven door de eerste meters te graven. Eerste schop in de grond door wethouder De graafwerkzaamheden zijn officieel gestart. Vanaf nu...

Erfcoaches helpen erfeigenaren in Hellendoorn verder
Bericht

Erfcoaches helpen erfeigenaren in Hellendoorn verder

De gemeente Hellendoorn zet tot eind 2020 twee erfcoaches in om erfeigenaren op het platteland te begeleiden en ondersteunen bij het nemen van maatregelen om hun erven toekomstbestendig te maken. De beide erfcoaches worden betaald door de provincie Overijssel en worden gedeeld met andere gemeenten. Schaalvergroting in de landbouw, bedrijfsbeëindiging, asbestproblematiek, duurzame energie, het risico...

Kansen voor starters op Oldenzaalse woningmarkt in beeld
Bericht

Kansen voor starters op Oldenzaalse woningmarkt in beeld

Wat zijn de kansen en mogelijkheden van jongeren en starters op de woningmarkt in Oldenzaal? Om deze vraag te beantwoorden heeft het college van B&W onderzoek laten doen naar de perspectieven van jongeren en starters op de Oldenzaalse woningmarkt. Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau Companen. Belangrijkste conclusie is dat er in Oldenzaal voldoende kansen...

Gemeente en Twente Personeelsdiensten blijven samenwerken
Bericht

Gemeente en Twente Personeelsdiensten blijven samenwerken

De gemeente Wierden verlengt de samenwerkingsovereenkomst met uitzendbureau Twente Personeelsdiensten. De uitzendorganisatie helpt mensen die een bijstandsuitkering ontvangen met het vinden van een baan. Beide partijen zijn heel tevreden over de samenwerking en hebben daarom de overeenkomst tot in ieder geval 2022 verlengd. Het uitzendbureau zoekt passende vacatures voor bijstandsgerechtigden, helpt met de sollicitaties en...

Hellendoorn maakt werk van zonne-energie
Bericht

Hellendoorn maakt werk van zonne-energie

Zowel inwoners en ondernemers als de gemeente spannen zich in om serieus werk te maken van duurzame energie in Hellendoorn. Recent bracht wethouder Willem Joosten (zie foto) bezoeken aan Kartplaza en Auto Bas op bedrijventerrein ’t Lochter, die hun daken volleggen met zonnepanelen. En in de afgelopen maanden legde de gemeente zelf ook 1300 panelen...