Bundeling van krachten in Haaksbergen

Bundeling van krachten in Haaksbergen

Steeds meer bedrijven zien in dat samenwerking met anderen – voorheen uit concurrentieoverwegingen vaak vermeden – tot betere bedrijfsresultaten kan leiden. Daarbij worden de aloude motto’s Samen sterk en Eendracht maakt macht van stal gehaald. Uitwisseling van kennis biedt de mogelijkheid een ieder sterker te maken. Zo wordt ook in Haaksbergen gedacht. 

Sinds kort hebben daar zeven bedrijven hun krachten gebundeld in de InnovatieHub Haaksbergen. Hun idee is innovatie te stimuleren en daar met z’n allen van te profiteren en beter van te worden. Dat wordt bereikt, zo is de opzet, door elkaar uit te dagen te innoveren.

Dat willen de betrokkenen niet doen zonder hulp en expertise van buitenaf. Zo worden bepaalde innovatievraagstukken neergelegd bij hogeschool Saxion en Universiteit Twente. Samen met deze partijen wordt verder gespard over diverse actuele ontwikkelingen binnen de bedrijven, teneinde tot een meer innovatieve aanpak te komen. 

De deelnemende bedrijven in de hub zijn Brunelco Electronic Innovators, aannemersbedrijf Kormelink, Schadenet Kraaijvanger, IACT, Hassink Verpakkingsdrukwerk, Texim Electronics en Lenferink Office Works. Ondersteunende partijen in het geheel zijn verder de gemeente Haaksbergen, IKT (stichting Industriële Kring Twente) en HOV (de Haaksbergse Ondernemers Vereniging). Op de foto de afgevaardigden van de participerende ondernemingen.

Wilt u reageren?

Uw email adres wordt niet weergegeven bij uw reactie.

Share This

Share This

Share this post with your friends!