Bock: ‘Bedrijven meer spreiden over Nederland’

Bock: ‘Bedrijven meer spreiden over Nederland’

Bedrijven moeten, zo nodig gedwongen, over het hele land verspreid worden. Op deze manier kunnen de provincies ook profiteren van de werkgelegenheid die dergelijke ondernemingen met zich meebrengen. Nu blijven deze gebieden, zoals sommige delen van Overijssel en Gelderland, achter qua welvaart, voorzieningen (winkels, ziekenhuizen, scholen) en werkgelegenheid.

Dat zei prof.dr.ir. Bettina Bock (foto) dit weekend bij dr Kelder en Co, Radio1. Zij is bijzonder hoogleraar bevolkingsdaling en leefbaarheid in Noord-Nederland aan de Rijksuniversiteit Groningen en hoogleraar Inclusieve Plattelandsontwikkeling aan Wageningen University. Door onvoldoende werkgelegenheid is er een kloof ontstaan tussen de stad, met name de Randstad, en het platteland. Bock: ‘Die kloof neemt toe, in sociaal-economische zin, maar ook in politieke zin.’

Over de Randstad gesproken: Bock schaart Zwolle bij de Randstad. Dat was een paar jaar geleden nog ondenkbaar. Dat komt vooral door de sterke economische groei die (de regio) Zwolle doormaakt. Zij ziet een oplossing voor het achterblijven van bepaalde gebieden in Nederland. ‘Spreiding van bedrijven, en daarmee het woon-werkverkeer, ook richting Zwolle, Deventer en verder. Dat kan bepaalde streken uit een isolement halen’, meent ze.

Volgens haar moet gekeken worden naar een aanpak die het gehele land ten goede komt. ‘Met alleen maar de Randstad versterken, zoals nu grotendeels gebeurt, redden we het niet. De Randstad heeft andere delen van ons land nodig om, bijvoorbeeld, de klimaatdoelen te halen’, aldus Bock.

Ze vindt overigens dat ‘de provincie’ niet teveel een Calimero-houding ( ‘zij zijn groot en ik ben klein’) moet aannemen. Deze gebieden, waaronder Twente en de Zwolle-regio, hebben veel prachtigs te bieden. In de provincie, waar helaas veel jong talent wegtrekt door de toenemende mobiliteit onder jongeren en meer kansen in de grote steden, kunnen ze op hun beurt zeggen: de aandacht gaat dan weliswaar grotendeels uit naar de Randstad, maar daar betalen de mensen ook de prijs voor met uit de pan rijzende huizenprijzen en horden toeristen.’

Wilt u reageren?

Uw email adres wordt niet weergegeven bij uw reactie.

Share This

Share This

Share this post with your friends!