Bedrijven in crisis beschermen door aandelenemissies, nieuwe WHOA wetgeving en gebruik van Big Data

Bedrijven in crisis beschermen door aandelenemissies, nieuwe WHOA wetgeving en gebruik van Big Data

Wall Street lijkt steeds meer op een casino, aldus Wall Street Journal van 12 juni. Wie dacht dat de prijs van een aandeel werd bepaald door winst en cashflow, leeft in de middeleeuwen. Kreunend onder de tsunami van cash, die centrale banken dag na dag als waanzinnigen over de financiële markten uitstrooien, gelden andere regels. Exponent hiervan is het aandeel Hertz, de multinationale autoverhuurder, die enkele weken geleden het faillissement aanvroeg en voorlopig – onder het Amerikaanse Chapter 11 – wordt beschermd tegen zijn schuldeisers. Hertz torst een kolossale schuld van liefst 24 miljard dollar, maar wil weer nieuw geld op de beurs ophalen. De directie van Hertz vindt nu dat ze voordeel moet kunnen halen uit deze hernieuwde beursaandacht. Ze wil daarom 500 miljoen tot 1 miljard dollar vers geld ophalen om de herstructurering van het bedrijf te financieren. Zonder Chapter 11 wetgeving en zonder de vrijgevigheid van centrale banken, was dit onmogelijk geweest.

Nederland krijgt een – met Chapter 11 -vergelijkbare wetgeving in de vorm van de WHOA; Wet Homologatie Onderhands Akkoord. Met een beetje geluk is deze wet voor het eind van dit jaar van kracht. Kern van de wet is de verdeling van waarde onder de vermogensverschaffers met de schuldeisers ‘in the lead’. Aan de buitenkant lijkt een WHOA procedure op het bieden van bescherming aan ondernemingen maar komt het eigenlijk neer op het voorkomen van waarde vernietiging en de bescherming van werkgelegenheid. Als een gespecificeerde groep schuldeisers tot een onderhands akkoord komt over de afkoop van hun vorderingen, kunnen zij de rechtbank verzoeken om dat deelakkoord algemeen verbindend te verklaren voor alle schuldeisers van het bedrijf. Daarmee kan dan een faillissement worden voorkomen.

Die wet komt net op tijd! Er staat ons land een forse toename van het aantal faillissementen te wachten. Dit als direct gevolg van de wereldwijd toegepaste maatregelen ter bescherming van de bevolking tegen het coronavirus. Toepassing van de WHOA kan die sterke stijging dempen en daarmee risico’s op kapitaalvernietiging en werkeloosheid verkleinen.

Bedrijven die in continuïteitsproblemen komen, doen er daarom goed aan om zich te laten bijstaan door adviseurs die deze nieuwe wetgeving beheersen.

Onderdeel van die nieuwe wetgeving is het opleveren van een plan waaruit de ondernemingswaarde na homologatie blijkt; hoe staat het bedrijf er financieel voor nadat het akkoord is gerealiseerd? Om dat plan op te kunnen stellen, is het noodzakelijk dat er gebruik wordt gemaakt van gegevens waaruit blijkt dat er een gezond commercieel- en marktperspectief bestaat. Hoe zorgvuldiger het plan met (markt-)cijfers is onderbouwd, hoe groter de kans dat schuldeisers, financiers en de rechtbank met het plan instemmen en een akkoord gerealiseerd kan worden.

De gegevens die gebruikt worden om dat perspectief – en dus levensvatbaarheid – van een bedrijf te onderbouwen, worden steeds vaker uit “Big Data” gehaald. Hiermee doel ik op het gebruik van informatie uit zoekopdrachten afkomstig van Google en de belangrijkste Social Media platforms zoals Twitter, Facebook, Instagram, YouTube en dergelijke.

Om de komende vloedgolf aan problematische bedrijven, bedrijfsfinancieringen, reorganisaties en herstructureringen het hoofd te kunnen bieden, moet een goede adviseur “corporate restructuring” twee nieuwe kennisbronnen toe kunnen passen. De eerste betreft kennis van – en als “deskundige” kunnen toepassen – van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord. De tweede gaat over het beschikken van kennis en toepassingsmogelijkheden van Big Data om daarmee de levensvatbaarheid van een bedrijf in continuïteitsproblemen te onderbouwen. De continuïteit van de meeste bedrijven in zwaar weer, zal sterk afhangen van de tijdige inhuur van kennis op deze twee aandachtsgebieden. Uiteraard in aanvulling op meerjarige ervaring als begeleider van herstructureringen en continuïteitsvraagstukken.

Wilt u reageren?

Uw email adres wordt niet weergegeven bij uw reactie.

Share This

Share This

Share this post with your friends!