Asito loopt voorop bij Diversity Day

Asito loopt voorop bij Diversity Day

Schoonmaakbedrijf Asito uit Enschede is een van de bedrijven die meedoen aan Diversity Day NL op 1 oktober. Het bedrijf heeft een internationale bedrijfscultuur en organiseert ook jaarlijks het Nationaal Integratiediner. 

Al decennia lang is globalisering de ‘trend’ die ervoor zorgt dat verschillen tussen organisaties, producten en diensten en mensen afneemt. De balans vinden tussen verbinden met elkaar – om tot een sterker geheel te komen en tegelijkertijd jezelf zijn – staat centraal op Diversity Day. In algemene zin wordt aandacht gevraagd voor diversiteit. 

Globalisering; nationale grenzen verdwijnen waardoor de migratie toeneemt. Bedrijven opereren op het gebied van productie, afzet en communicatie steeds meer op internationaal niveau waardoor ook de werkvloer verandert. De standaard verandert door onze 24 uurs economie, buitenlandse werknemers vinden een baan in Nederland en andersom, het aantal werkende vrouwen is de afgelopen jaren sterk toegenomen en we switchen steeds vaker van baan. Veranderingen die zichtbaar en merkbaar zijn op de werkvloer.  

Geen probleem zou je denken, toch blijkt de praktijk vaak anders. We worden geconfronteerd met elkaars verschillen, verschillen die vaak als uitgangspunt worden genomen. ‘Maar in plaats van naar elkaars verschillen te kijken moeten we naar de overeenkomsten gaan kijken, de verschillen accepteren en juist deze verschillen in zetten om elkaar te versterken’, zegt men bij Asito.

Wilt u reageren?

Uw email adres wordt niet weergegeven bij uw reactie.

Share This

Share This

Share this post with your friends!