‘Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt cruciaal’

‘Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt cruciaal’

Edwin Kamp (Twents Fonds voor Vakmanschap) heeft samen met Ben Gerrits (Twents Huis van de Logistiek) op spectaculaire wijze de publiekscampagnes ‘IKBINDR’ en ‘In de Logistiek’ bij de Combi Container Twente in Hengelo (op de foto uit de lucht gezien) gelanceerd. 

De campagnes zijn erop gericht Twentenaren te stimuleren om zich via scholing te blijven ontwikkelen voor bijvoorbeeld een beroep in de logistieke sector, maar ook in andere sectoren als de techniek, de zorg, de bouw en andere kansrijke sectoren en beroepen, meldt MKB Twente. In deze sectoren is sprake van een groot personeelstekort.

Tijs de Bree verzorgde de aftrap van beide laagdrempelige publiekscampagnes en gaf aan het werkend leren te willen bevorderen door als provincie een bijdrage te leveren aan een Leven Lang Ontwikkelen.

Nieuwe initiatieven, gefinancierd door de Agenda voor Twente, Provincie Overijssel, Regio Deal (Rijk), ESF en het Twentse bedrijfsleven moeten bruggen slaan tussen bestaand en nieuw arbeidspotentieel, overheid, onderwijs en bedrijfsleven. Twents Huis van de Logistiek en Twents Fonds voor Vakmanschap moeten de eerstkomende jaren een substantiële bijdrage leveren om deze bruggen te realiseren. 

Zodat er een nóg betere aansluiting komt tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Dit kan alleen als alle stakeholders met elkaar samenwerken en onze Twentse inwoners de gelegenheid bieden om zich een leven lang te ontwikkelen. Dit biedt de Twentse arbeidsmarkt beter ontwikkelde werknemers. Met alle voordelen van dien.

De scholingscheque is er voor werkenden, ZZP’ers en werkzoekenden uit Twente die zich willen om-, her- of bijscholen in een vakrichting tot en met MBO niveau 4. De cheque, met een maximum van € 5000,00 kan gebruikt worden om je binnen je vakgebied te ontwikkelen, maar biedt je ook de mogelijkheid om jezelf klaar te stomen voor een ander beroep. Elke Twentenaar kan een aanvraag indienen via de website wwikbindr.nl. De aanvraag wordt in behandeling genomen door onze loketten Leren en Werken Twente en het Loopbaanstation. Zij beoordelen de aanvraag en geven advies.

Hans ter Steege, van ter Steege Groep, benadrukte tijdens de lancering hoe belangrijk de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt is en dat de verduurzaming van dit soort initiatieven een investering vraagt van het Twentse bedrijfsleven. Zelf doet hij dat door 50% van de kosten die werknemers van ter Steege Groep vanuit het Fonds hebben ontvangen terug te storten. Hij overhandigde tijdens de lancering symbolisch een cheque aan Arjan Kampman. Een mooie eerste stap, zo wordt het gezien, richting verduurzaming van Twents Fonds voor Vakmanschap.

Ook interessant:

Wilt u reageren?

Uw email adres wordt niet weergegeven bij uw reactie.

Share This

Share This

Share this post with your friends!